String Ensemble

1st violin

Marina Desjardins
Tian Jian Fan
Zihan Gao
Angela Go-Mercado
Sally Lang Huang
Sally Kim
Heiden Louis
Gianluca Mazza
Yujin Sun

2nd violin

Ti Cui
Yushu Huang
Yuhan Huang
Susie Ko
Lucas-Jiahe Li
Kevin Lu
Ryan Peng
Dayul Sun

3rd violin

Katica Dagenais
Susie Ko
Eliot Ohayon- Manfredi
Anaïs Poppe
Eungyo Tark

cello

Juan-Pablo Useche